Dlaczego tłumaczenie medyczne jest jednym z najtrudniejszych tłumaczeń?

10 maja 2023

Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. W codziennym życiu nieustannie stykamy się z różnymi rodzajami dokumentów medycznych. Publikacje z prasy medycznej. Diagnozy lekarskie. Ulotki dotyczące leków.

Niewielu tłumaczy chętnie podejmuje się tłumaczenia tekstów medycznych. Dlaczego tak się dzieje? Zbadamy przyczyny tego zjawiska oraz pułapki i wyzwania, jakie stoją przed lingwistą.

Odpowiedzialność

Tłumacz to osoba, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność. Wbrew pozorom mały błąd, np. w tłumaczeniu diagnozy, może mieć druzgocące konsekwencje dla pacjenta. Błąd farmakologiczny lub przeoczenie może również skutkować odmową zatwierdzenia leku, narażając firmę na dodatkowe koszty.

Terminu "kłopotliwy" używa się do określenia wielu rzeczy.

Stosowanie skomplikowanej terminologii może również powodować problemy w tłumaczeniu. Nomenklatura stosowana w tekstach medycznych w języku angielskim często wywodzi się z łaciny i greki. Większość słownictwa używanego w tekstach medycznych pochodzi z przedrostków i przyrostków zapożyczonych z języków starożytnych. Z łaciny "endo", czyli wewnątrz, oraz "endothelial", czyli śródbłonek. W terminologii medycznej występuje również wiele skrótów (np. A.a. (z łac. "arteriae", tętnice) mogą być mylące dla niedoświadczonego tłumacza. Może to wydłużyć czas potrzebny na przetłumaczenie dokumentu.

Neologizmy

Medycyna jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki. Stale powstają nowe leki, urządzenia medyczne i sposoby leczenia. Oznacza to, że osoby zajmujące się tłumaczeniami medycznymi muszą stale dokształcać się w swojej dziedzinie. Ważne jest poszerzanie swojej wiedzy, szczególnie w przypadku tłumaczy, którzy na różnych konferencjach naukowych czy medycznych będą musieli posługiwać się określoną terminologią, aby dokładnie przekazać przekaz prelegenta.

Normy prawne

Ważne jest, aby znać wymogi formalne, które są stosowane przy tworzeniu tekstów medycznych. Na przykład tłumaczenia dokumentacji urządzeń medycznych muszą być zgodne z dyrektywami dotyczącymi badań klinicznych w kraju, w którym będą wykorzystywane. W Europie badania kliniczne prowadzone są zgodnie z dyrektywą Clinical Trial Regulation. (Rozporządzenie (UE), nr 536/2014).

Wielokrotnie mówiliśmy, że tłumaczenie to zawód łączący wiele dyscyplin. Tłumaczenie w dziedzinie medycyny wymaga od osoby, która posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych. Musi ona również dobrze znać język ojczysty, a także być na bieżąco z przepisami i normami. Atominium współpracuje tylko z takimi osobami. Nasi tłumacze medyczni to również lekarze różnych specjalności. Ich wiedza i umiejętności były rozwijane przez wiele lat szkoleń.

(M.L.L.K)

Autor

Bartosz Marusarz

Redakcja sudowia.com.pl

To może Cię zainteresować