Tłumacz przysięgły

8 listopada 2017

Coraz częściej kupujemy samochody za granicą. Jeśli chcemy je potem zarejestrować w kraju, będziemy musieli przygotować właściwe tłumaczenie dokumentów. Pomoże nam w tym tłumacz przysięgły. Poproszenie kolegi znającego język dokumentów samochodu jest tutaj wyraźnym błędem, ponieważ tekst musi być odpowiednio potwierdzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Taką osobą jest właśnie tłumacz przysięgły. Odpowiada on karnie za jakość swojego tłumaczenia i bynajmniej nie jest przypadkową osobą. Tłumacze przysięgli są grupą wykwalifikowanych ludzi obdarzoną publicznym zaufaniem, przynajmniej w teorii. To oni wykonują na rzecz państwa i osób prywatnych tłumaczenia dokumentów i potwierdzają swoim podpisem wraz z pieczęcią, że są to tłumaczenia dokładne. Rejestr tłumaczy przysięgłych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości i to ono nadaje uprawnienia.

Zostań tłumaczem przysięgłym

Osoby zainteresowane rolą tłumacza przysięgłego otrzymają pieczęć pozwalającą im na poświadczanie dokumentów, jeśli są osobami obywatelstwa polskiego lub równoważnego, znają język polski, są osobami fizycznymi z pełną zdolnością do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa umyślne, jest magistrem i zdała odpowiednie egzaminy.

Rzetelny tłumacz przysięgły

Egzaminy dla tłumaczy przysięgłych to wyjątkowo trudny orzech do zgryzienia. Organizowane są a podstawie specjalnego rozporządzenia ministra i składają się z dwóch osobnych części, które obie trzeba zdać. Pierwsza część obejmuje tłumaczenia pisemne z języka obcego na polski i w przeciwnym kierunku, a druga część skupia się na tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu symultanicznym. Uzyskanie bardzo wysokich wyników z obu części jest warunkiem koniecznym uzyskania odpowiednich uprawnień i odebrania ich z rąk ministra.

Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych

Jak zostało to prędzej powiedziane, tłumacz przysięgły stanowi osobę zaufania publicznego. Wiąże się to z określonymi przywilejami, ale równocześnie nakłada na tłumacza określone obowiązki. Najważniejszym obciążeniem tłumacza przysięgłego jest fakt, iż odpowiada on za popełnione przez siebie błędy niezależnie od tego, czy jest to efekt zaniedbania, błędu lub działania umyślnego. W grę wchodzi tutaj Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Postępowania przed Komisją mogą oznaczać nałożenie na tłumacza kary porządkowej, a nawet doprowadzić do odebrania tłumaczowi przysięgłemu uprawnień do wykonywania zawodów. Do tego oczywiście dochodzi także kwestia odpowiedzialności materialnej za koszt błędów popełnionych przez tłumacza.

Autor

Monika Rogóż

Redakcja sudowia.com.pl

To może Cię zainteresować